social facebooksocial facebooksocial facebook

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενημερωθείτε για τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΠΕ1 - Διαχείριση του έργου 1.1 Πρόταση έργου
1.2 Συντονισμός και διαχειρίση του έργου
1.3 Διοργάνωση συνταντήσεων
1.4 Οικονομική Διαχείριση και αναφορές προόδου
1.5 Σχέδιο παρακολούθησης και αξιολόγησης
ΠΕ2 - Πληροφόρηση και δημοσιότητα 2.1 Επικοινωνιακό Σχέδιο
2.2 Σχεδιασμός και παραγωγή επικοινωνιακής εργαλειοθήκης του έργου
2.3 Ιστοσελίδα του έργου,κοινωνικά δίκτυα
2.4 Διοργάνωση εκδηλώσεων
ΠΕ3 - Μοντέλα κοινωνικής προσβασιμότητας 3.1 Nέα μοντέλα παρέμβασης για τη κοινωνική ένταξη στην Απουλία και στην Ελλάδα
3.2 Χαρτογράφηση και αποτύπωση των ιστορικών μνημείων στη περιοχή εφαρμογής του έργου
3.3 Διοργάνωση εργαστηρίων με τοπικούς φορείς στην Ιταλία και την Ελλάδα
3.4 Επιλογή 20 εκπαιδευτών και 40 εκπαιδευομένων που θα εμπλακούν στις δράσεις του έργου.
ΠΕ4 - Πραγματικές και εικονικές παρεμβάσεις προσβασιμότητας    4.1 Παρεμβάσεις προσβασιμότητας στην Δυτική Ελλάδας
4.2 Παρεμβάσεις προσβασιμότητας στην Απουλία της Ιταλίας
4.3 Επεξεργασία περιεχομένου για την δημιουργία εικονικών διαδρομών
4.4 Παρεμβάσεις προσβασιμότητας μέσω ψηφιακών υποδομών
ΠΕ5 - Σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη     5.1 Διαγνωστικές φάσεις ευαισθητοποίησης βασισμένες στο θέατρο για άτομα με αναπηρίες και εμπλεκόμενους φορείς
5.2 Διασυνοριακό θεατρικό σεμινάριο κατάρτισης για άτομα με αναπηρία
5.3 Θεατρικά εργαστήρια στην Ελλάδα και την Ιταλία
5.4 Διοργανωση θεατρικής παράστασης στην Ελλάδα και την Ιταλία
5.5 Αξιολόγηση και επεξεργασία των διασυνοριακών ενεργειών

 

 

Προβολή σε πλήρη οθόνη

 

 

 

Προβολή σε πλήρη οθόνη

greecegreece greece

Cross The Gap 2022 © Copyright

social facebooksocial facebooksocial facebook


Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση , το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας

Search